Сумісне використання криптосистем Ель-Гамаля і RSA в захисті графічної інформації

2013;
: cc. 178 - 182
Authors: 

1А. Ковальчук, 1Д. Пелешко, 2Ю. Борзов

1Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних технологій видавничої справи,
2Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Описано поєднання алгоритму RSA і алгоритму Ель-Гамаля для сумісного використання під час шифрування- дешифрування зображень. Шифрування- дешифрування проводиться без і з додатковим зашумленням.

We describe a combination of the RSA algorithm and the algorithm of El-Gamal for sharing with encryption – decryption of images. Encryption – decryption performed with and without additional noisy.

  1. Бернет С., Пэйн С. Криптография. Официальное руководство RSA Security. – М.: Бином, 2002. – 384 с.
  2. Яне Б. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2007. – 583 с.
  3. Шнайер Б. Прикладная криптография. – М.: Триумф, 2003. – 815 с.
  4. Ковальчук А., Пелешко Д., Хомин М., Борзов Ю. Поєднання алгоритму RSA і побітових операцій при шифруванні – дешифруванні зображень // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 2011. – № 694. – С. 309–313.
  5. Ковальчук А., Пелешко Д., Борзов Ю. Використання побітових операцій і додаткового зашумлення в алгоритмі RSA при шифруванні- дешифруванні зображень // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 2012. – № 744. – С. 132–137.