зелені технології

Метод вимірювання енергетичної ефективності обчислень на графічному ядрі

Запропоновано метод вимірювання енергетичної ефективності обчислень на CPU і GPU, який не потребує спеціалізованого вимірювального обладнання. За результатами проведених експериментів порівняно ефективність обчислень на CPU і на GPU з погляду енерговитрат.

Дослідження енергетичної ефективності графічних прискорювачів фірми NVIDI

Детально розглянуто енерговитрати під час виконання обчислень на CPU і GPU. Подано математичний апарат для обчислення питомої енергетичної ефективності й проведено експерименти, що дають змогу порівняти енергетичну ефективність CPU і GPU, а також виявити її залежність від певних параметрів програмної реалізації.