Дослідження енергетичної ефективності графічних прискорювачів фірми NVIDI

2015;
: сс. 123 - 127
Автори: 
Олещук О. В., Попель О. Є., Копитчук М. Б.

Одеський національний політехнічний університет

Детально розглянуто енерговитрати під час виконання обчислень на CPU і GPU. Подано математичний апарат для обчислення питомої енергетичної ефективності й проведено експерименти, що дають змогу порівняти енергетичну ефективність CPU і GPU, а також виявити її залежність від певних параметрів програмної реалізації.

1. Зеленая ИТ-инженерия. В 2-х томах. Том 1. Принципы, компоненты, модели / под ред. В. С. Хар- ченко. – Министерство образования и науки Украины, Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского "ХАИ". – 2014. – 594 с. 2. CUDA Zone. http://www.nvidia.ru/object/cuda_home_new_ru. html (Last access: 18.07.2015). 3. Oleshchuk O., Popel O., Kopytchuk M. Study of energy efficiency of CPU and GPU // 14th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry" RaDMI, 2014, Topola, Serbia. 4. Олещук О. В. Моделювання повнозв’язної нейронної мережі з використанням технології CUDA / Олещук О. В., Попель О. Є., Копитчук М. Б. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 747. – С. 131–139. 5. Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей; пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 288 с.