земельне адміністрування

Формування схеми взаємозв’язків у системі управління земельними ресурсами при розмежуванні земель державної та комунальної власності населених пунктів на основі інституціонального підходу

Розглянуто проблеми управління земельними ресурсами населених пунктів при розмежуванні земель державної та комунальної власності на сучасному етапі розвитку держави. Запропонована модель управління міським землекористуванням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Облік земельних ресурсів як передумова ефективного земельного адміністрування

Представлені результати дослідження основних понять і облікових категорій, застосовуваних у сфері земельних відносин в Україні та зарубіжних країнах, аналіз стану обліку земель, зокрема, земель лісового фонду України з метою формування ефективної системи використання потенціалу земель лісового фонду відповідно до положень сталого розвитку.