Формування схеми взаємозв’язків у системі управління земельними ресурсами при розмежуванні земель державної та комунальної власності населених пунктів на основі інституціонального підходу

1
Національний університет водного господарства та природокористування
2
Національний Університет "Львівська політехніка"; Національний університет водного господарства та природокористування

Розглянуто проблеми управління земельними ресурсами населених пунктів при розмежуванні земель державної та комунальної власності на сучасному етапі розвитку держави. Запропонована модель управління міським землекористуванням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

1.    Шпік Н. Р.Вдосконалення економічних важелів організації використання земель населених пунктів : монографія / Н. Р. Шпік, М. Г. Ступень. – Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, К, 2006. – С. 23–41. 
2.    Циммерманн В. Ефективний прозорий менеджмент земель публічної власності : досвід, керівні принципи та інструментарій / В. Циммерманн – ІРЦ “Реформування земельних відносин в Україні”, К.,2009. – С. 4–5. – Режим доступу: http://www.myland. org.ua/index.php?id=633&lang=uk.–Заголовок з екрану. 
3.    Хвесик М. А., Інституціональний механізм міського землекористування : сучасний стан та перспективи удосконалення : монографія / М. А. Хвесик, В. А. Голян, Ю. А. Мосійчук. – К: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – С.5–82. 
4.    Черняга П. Г. Землеустрій як система оптимізації землекористування / П. Г. Черняга, О. Ю. Мельничук, Л. В. Корнілов, Р .С. Німкович // Інженерна геодезія. – 2009. – Вип. 54. – С.225-231. 
5.    Черняга П. Г. Системне моделювання землекористувань при розвитку міських та приміських територій / П. Г. Черняга, П. Ф. Кахнич, О. А. Лагоднюк, Р. С. Німкович // Інженерна геодезія. – 2009. – Вип. 54. – С.216–224. 
6.    Каган А. А. Инженерно-геологическое прогнозирование / А. А. Каган. – М: Недра, 1984. – С.13–45. 
7.    Федорченко М. Что немцу хорошо, или как планируют использование территорий в ФРГ / Федорченко // Гео Профиль. – М., 2009. – № 5. 
8.    Закон України “Про планування і забудову територій”: за станом на 2 жовтня 2010 р. / ВРУ. – Офіц. вид. – Відомості Верховної Ради України (ВВР), К.,2000. – № 31. 
9.    Закон України “Про землеустрій”: за станом на 31 липня 2010 р. / ВРУ. – Офіц. вид. –: Відомості Верховної Ради України (ВВР), К., 2003. – № 36.