зсувонебезпечні території

Схема та методи комплексних геолого-геофізичних досліджень зсувонебезпечних територій

За результатами досліджень, проведених у Карпатському регіоні, запропоновано раціональну схему робіт та охарактеризовано можливості геолого-геофізичних методів для вивчення геодинамічних процесів у гірських масивах на потенційно зсувонебезпечних територіях.