ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ДІЄЗДАТНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

"Civic activity as a guarantee of increasing the capacity of territorial communities" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

Автори:
1
Львівський державний університет внутрішніх справ, аспірант кафедри теорії та історії держави та права, конституційного та міжнародного права