Рецензія на монографію Чорнописької Вікторії Зіновіївни “Система адміністративно-правових гарантій діяльності релігійних організацій в Україні : сучасний стан та шляхи удосконалення

Khomyshyn I. Review of the monograph of Victoria Chornopyska
"System of administrative and legal guarantees
of religious organizations in Ukraine: current status
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-8-number-129-20...
and ways to improve"

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології