Філософське осмислення зла у сучасному світі (на тлі воєнних дій РФ)

2022;
: 101-105

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2...
Tokarska A. Philosophical understanding of evil in the modern world (against the background of military actions of the RF)

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Теорія зла в термінологічній філософській інтерпретації на сучасному етапі не є новою. Проте нинішні трагічно-загрозливі для України і всього цивілізованого світу події потребують сутнісної конкретизації не бачених досі антигуманних змістових проявів жорстокості, зла, які несуть за собою новітні оскаженілі вороги із РФ. Характеристика злочинної сили прояву зла набуває осучасненого іншого його опису як для правових оцінок наслідків в очікуваних судових процесах, так і для застороги катастрофічних наслідків бездумних намірів головного терориста світу. Звернена увага на гібридні виклики до війни і під час війни. Лицемірна пропаганда маніпуляторських посіпак – це зброя зла, яке набуло масштабного планетарного лиха, метою якого є посіяти страх, хаос, зневіру і незахищеність. 

Розглянуті теорії зла від «твердого» до «сталого» і «плинного», які мають неоднакове закорінення у ворожій пропаганді. Трагічні для України наслідки імперського зла, які є грубим порушенням норм гуманітарного права.

1. Parakhonskyi B. O., Yavorska G. L. Ontology of hybrid war: the game of hidden meanings. Strategic panorama. 2017. №1. P. 7–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stpa201714. 

2. Parakhonskyi B. O. Legitimation of violence in international relations. Strategic priorities. Series: Philosophy.2016. № 1. P. 24–32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa201615

3. Parakhonskyi B. O., Yavorska G. L. Destabilization of Europe: the hybrid war of the Russian Federation. Strategic panorama. 2021. № 1–2. P. 5–29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stpa2021.1–2.3. 

4. Sun Tzu. The art of war. Lviv: Stary Lev Publishing House, 2015. 350 p. 

5. Orwell J. «1984». K.: Zhupansky Publishing House, 2015. 312 p. 

6. Zygmunt Bauman, Leonidas Donekis. Flowing evil. Life without alternatives. [URL: https://demcult.org. View 08/28/2022]. 

7. Kant I. Eternal peace: a philosophical essay (German). [URL: https://uk.m.wikipedia.org. View 08/28/2022]. 

8. «The banality of evil» by Hannah Arendt: theses that shook the world. [URL: https://amp.dw.com. View 08/29/2022]. 9. Hannah Arendt. Madness breeds evil. [URL: https://uain.press. View 08/29/2022].