Правова природа вищої освіти в Україні

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
U. Parpan «The legal nature of higher education in Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16-2017/legal-nature-higher-education-ukraine