Порівняльний аналіз діяльності поліції України та поліції Азербайджанської Республіки у сфері дорожнього руху

Tagiev M. Comparative analysis of the activities of the police of Ukraine and the police
of the Azerbaijan Republic in the field of ensuring road safety

Автори:
1
здобувач Навчально-наукового інституту права імені Володимира Великого МАУП

Проаналізовано діяльність Національної поліції України та поліції Азербайд- жанської Республіки у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Доведено, що і Національна поліція України і поліція Азербайджанської Республіки мають всі нормативні підстави діяти для забезпечення безпеки дорожнього руху. Проаналізовано закони про поліцію України та Азербайджанської Республіки. Це дало можливість дійти висновків, що в законодавстві Азербайджанської Республіки всі правові норми щодо участі поліцейських у забезпеченні безпеки дорожнього руху сконцентровані в одному законі й мають чітку спрямованість. Водночас в Україні такі норми поширені загалом у всьому законі, що породжує певні проблеми для їх застосування

1. Mamedov Hiunduz Aidyn ohly. Funktsii prokuratury v Ukraini ta v Azerbaidzhanskii Respublitsi (porivnialno-pravovyi analiz) [Functions of the Prosecutor’s Office in Ukraine and in the Republic of Azerbaijan (comparative legal analysis)]: dys. kandydata yurydychnykh nauk: spets. 12.00.10 – sudoustrii; prokuratura ta advokatura. K., 2010. 203 p. 2. Kovalenko Yu. I. Pravovyi status pratsivnyka orhaniv vnutrishnikh sprav u perekhidnomu suspilstvi (porivnialno-pravovyi analiz na materialakh krain SND) [Legal status of a law enforcement officer in a transitional society]: dys. kand. yurydychnykh nauk: spets. 12.00.01 – teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh vchen, Kharkiv, 2005. 168 p. 3. Askerov Sadih Safar ohly. Pryntsyp nezalezhnosti i nedotorkannosti suddiv u kryminalnomu protsesi Ukrainy ta Azerbaidzhanu (porivnialno-pravove doslidzhennia) [The principle of independence and integrity of judges in the criminal process of Ukraine and Azerbaijan (comparative legal study)]: dys. doktora yuryd. nauk: spets. 12. 00. 10 – sudoustrii; prokuratura ta advokatura .K., 2002. 243 p. 4. Pro Natsionalnu politsiiu [About the National Police]: Zakon Ukrainy vid 2 lypnia 2014. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2015. № 40–41. P. 379. 5. O polytsyy [About the police] Zakon Azerbaidzhanskoi Respublyky ot 28 oktiabria 1999 hoda № 727-H. S yzmenenyiamy ot 17 maia 2002 hoda № 324-IIHD, 24 maia 2002 hoda № 333-IIHD; 5 marta 2004 hoda № 598-IIHD (“VneshExpertService”).