Вимоги до оформлення статей

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 • Текст статті повинен бути оформлений відповідно до таких інструкцій:
 • Формат документа: MS Word;
 • Сторінка: розмір паперу А4; Портрет, поля: 2 см, верхній і нижній колонтитул 1 см;
 • Статті повинні написані англійською мовою та повинні включати такі розділи: Анотація, Вступ, Матеріал і Метод, Результати, Висновки та Посилання;
 • Заголовок: великі літери, напівжирний, по центру, англійською та рідною мовою, Arial 12;
 • Автори: ARIAL 9, Жирний, Центр;
 • Приналежність: ARIAL 8, Центр;
 • Ключові слова: ARIAL 10, жирний, курсив, вирівнювання по лівому краю;
 • Анотація: англійською та рідною мовою (макс. 10 рядків, 300 слів), ARIAL 10, курсив, один пробіл після;
 • Розділи: Верхній регістр Arial 10, жирний, вирівнювання за лівим краєм;
 • Основний текст статті: ARIAL 10, вирівняти, абзацний відступ 1 см;
 • Таблиці: заголовок у нижньому регістрі, напівжирний, по центру, номер таблиці вирівняний по правому краю, ARIAL 10, курсив, жирний;
 • Цифри: пронумеровані, ARIAL 9, жирний, по центру;
 • Посилання: алфавітний порядок, ARIAL 10 жирний, назва та видавництво: ARIAL 10 курсивом;
 • Нумерація сторінок: у нижньому колонтитулі, по центру, аркуш 10;
 • Стаття надсилається електронною поштою (інформація буде незабаром);
 • Кожен учасник має право подати дві роботи як перший автор.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ:

 • Презентація паперу повинна бути виконана: (бажано) в Power Point; Час презентації не більше 10 хвилин;
 • Науковий комітет аналізуватиме тези за такими критеріями: охоплення теми, ступінь новизни та оригінальність;
 • Прийняті роботи будуть опубліковані у збірнику конференції ; 
 • Роботи з найвищим науковим рівнем будуть відібрані Редакційною комісією для включення до  видання, що цитується в наукометричній базі Scopus;