Встановлення можливості одержання бітумів з нігерійських нафт

Вивчити властивості гудрону, одержаного з нігерійської нафти, та визначити методи одержання з нього дорожнього бітуму БНД 60/90. Якість бітуму повинна відповідати вимогам ДСТУ 4044-2001. Провести окиснення гудрону за температури 180 ºС за різної тривалості процесу. Результати показують, що за допомогою окиснення гудрону з нігерійських нафт за температури 180 °C, отриманий бітум не відповідав вимогам БНД 60/90 за показниками пластичності за 0º і крихкості. 

Bitumen is a complex mixture of petroleum high-molecular hydrocarbons and their heteroderivatives. The aim of this work is to examine properties of the tar produced from nigerian oils, to determine the methods of obtaining BND 60/90 road bitumen. The bitumen quality must meet the requirements of DSTU4044-2001. The oxidation of tar at 180 °C was carried out at different time of the process. The results show that via oxidation of tar from Nigerian oils at 180 °C it is impossible to obtain bitumen meeting the requirements for BND 60/90 in terms of ductility at 0º and brittleness.

1. Гун Р. Б. Нефтяные битумы / Р. Б. Гун. – М.: Химия, 1973. – 432 с. 2. Розенталь Д. А.
Битумы. Получение и способы модификации / Д. А. Розенталь, В. Н. Березников, И. Н. Кудрявцева. – Л.,
1979. – 86 с. 3. Баннов П. Г. Процессы переработки нефти. Т. 2 / Баннов П. Г. – М.:
ЦНИИТЭнефтехим, 2001. – 415 с. 4. Високоякісні бітуми для будівництва українських доріг:
моногр. / С. В. Бойченко, М. М. Братичак, А. О. Белятинський, О. Б. Гринищин, П. І. Топільницький,
А. П. Пушак, С. В. Пиш’єв / за заг. ред. проф. С. В. Бойченка. – К.: ТОВ “НВФ “Славутич-Дельфін”,
2016. – 194 с. 5. ДСТУ 4044-2001. Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови. Чинний
від 27 липня 2001 р, №369. – К.: Держстандарт України, 2001. – 15 с