Роман Рожанківський

Національний університет "Львівська політехніка"

Народився 19 червня 1935 р. у Львові, у відомій інтелігентній галицькій родині. 1951 року закінчив СШ № 8 м. Львова й того ж року вступив на радіотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту, який закінчив 1956 року. За спеціальністю інженер-електрик, працював у Фізико-технічному інституті АН УРСР, різних науково-дослідних установах у сфері автоматизації проектування радіоелектронної апаратури. 1965 року захистив дисертацію на ступінь кандидата технічних наук. Останні роки його життя нерозривно пов’язані з діяльністю Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології, де від 1993 року був секретарем, а у 1998–2010 рр. відповідальним секретарем. Був розробником та експертом проектів термінологічних стандартів України (ДСТУ). Оволодів мистецтвом дослідження систем понять і виконання експертиз проєктів термінологічних стандартів на дотримання логіко-семантичних і мовних вимог.

Активно працював також як лексикограф, укладач і рецензент словників. Входив у склад Науково-технічної комісії (НТК) з питань термінології при Держстандарті України. Є автором понад 90 наукових праць (у тому числі більше 30 з термінології).Тривалий час був ученим секретарем міжнародних термінологічних конференцій «Проблеми української термінології СловоСвіт» та членом редколегії Вісника «Проблеми української термінології» НУ «Львівська політехніка».

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»