On the use of electronic media in domestic and foreign law

Автори: 
Valentyna Kohut

The question of providing information services using electronic media. The problems of implementation in Ukraine provision of administrative and public services electronically. Proposed solutions.

 1. Концепція адміністративної реформи в Україні вiд 11 червня 1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 21. – Ст. 32.
 2. Котляр Д. Окремі аспекти проведення адміністративної реформи та організація центральної виконавчої влади в країнах світу / Д. Котляр // Парламент. – 2001. – № 6. – Ст. 24–28.
 3. Адміністративне право України. Академ. курс : підруч.: [у 2 т.]: Т. 1. Заг. частина / ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Юридична думка, 2007. – 592 с.
 4. Онищенко Н. М. Правова система: проблеми теорії / Н. М. Онищенко. – К., 2002.
 5. “Порядок надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи “Електронний уряд”, Міністерство юстиції України від 19.11.2003 р. № 1066/8387.
 6. Про адміністративні послуги: Закон України № 5203-VI від 6 вересня 2012 р. // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 76. – Ст. 44.
 7. Організація та проведення громадського моніторингу якості електронних сервісів Центрів надання адміністративних послуг, Аналітичний звіт, 2014, Національний центр електронного урядування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nc.gov.ua/menu/publications/doc/analytical_report/Analytical%20re....
 8. United Nations E-government Survey 2014 E-Government for the Future We Want, United Nations, New York, 2014, United Nations Public Administration Country Studies United Nations [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Go....
 9. “Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку в Україні електронних адміністративних послуг”, Відділ розвитку політичної системи / Т. В. Джига. – № 16. – Серія “Політика”. – Ст. 2.
 10. Конотопцев О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі надання адміністративних послуг: Сайт Фонду місцевої демократії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fmd.kh.ua/news/vikoristannya-informatsijno-komunikatsijnih-tehnol....
 11. 100 міст – крок вперед. Моніторинг впровадження інструментів електронного урядування, як основи надання адміністративних послуг в електронному вигляді / І. С. Куспляк, А. О. Серенок. – Вінниця : ГО “Подільська агенція регіонального розвитку”, 2014. – Ст. 86.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 54–60