e-government

Напрями цифрової трансформації у публічній сфері: правові основи

У статті здійснено аналіз наявних цифрових інструментів, які застосовуються у публічній сфері та їх значення для розвитку системи надання публічних послуг.

Правові засади електронної комерції в соціальних мережах

У статті проведено дослідження теоретичних аспектів поняття «електронна комерція». Зауважено, щонормативно-правова база України в сфері е-комерції перебуває в стані стрімкого розвитку. Підписавши Угоду про Асоціацію, Україна взяла на себе чималі зобов’язання, зокрема забезпечувати поступову адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу, відповідно до напрямів, визначених Угодою сторін, відтак, одним з яких якраз і є електронна комерція.

Впровадження електронного урядування в Україні та в державах-членах ЄС

В умовах глобалізаційних процесів та стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, у світі прослідковується тенденція активного розвитку електронного урядування. ООН щорічно відслідковує рівень впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в світі. ОНН здійснює рейтингування рівня впровадження електронного урядування за показниками: індекс розвитку електронного урядування, індекс он-лайн послуг та їх компонентів, індекс телекомунікаційної інфраструктури та її компонентів, індекс участі в електронному урядуванні.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

В статті досліджено особливості правового регулювання надання електронних адміністративних послуг. Зауважено, що одним із компонентів розвитку інформаційного суспільства є електронне урядування – це новий формат організації органів державної влади, яке створює необхідні умови для підвищення ефективності, прозорості, відкритості діяльності цих органів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, що повинне налаштовуватись на потреби громадянина.

Розвиток системи надання електронних адміністративних послуг: нормативно-правовий аспект

У статті розглянуто нормативно-правове регулювання, що впливає на розвиток системи надання електронних адміністративних послуг в Україні в контексті досвіду електронного урядування в країнах-членах Європейського Союзу. На підставі аналізу законодавства України, інших нормативно-правових актів розкриваються сутність надання адміністративної послуги в електронному виді, електронної взаємодії органів влади, визначаються проблеми, що виникають унаслідок застосування інформаційно-комунікаційних технологій.

Аналіз особливостей побудови систем електронного урядування в Україні

The analysis of public policy of information society and e-governance. The prerequisites of e-government in Ukraine, and presented a model of public administration under the Information Society. The analysis of developmental stages of e-governance. These expected results of implementing e-government.