Organizing Committee

Organizing Committee Chair

Ivan Izonin, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

 

Organizing Committee Members

Nataliia Lotoshynska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Lesia Mochurad, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Oleh Pitsun, West Ukrainian National University, Ukraine

Volodymyr Shymanskyi, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Yurii Kryvenchuk, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Olena Vovk, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Khrystyna Zub, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Yulianna Mochurad, Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Ukraine

Dmytro Danylyuk, Danylo Halytsky Lviv Medical University, Ukraine

Kateryna Melnykova, Lviv emergency hospital, Ukraine

Yaroslav Tolstyak, Danylo Halytsky Lviv Medical University, Ukraine

Myroslav Havryliuk, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Kyrylo Yemets, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Yaroslav Hnatiuk, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Olha Chala, Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine