Матові кольорові поливи на основі відходів промисловості

Authors: 

Солоха І. В., Кобрин О. В., Боровець З. І., Вахула О. М

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної технології силікатів 
 

The features of obtaining the matte glazes of dark red color from the waste of galvanic zinc plating of steel parts, slag from EHS and also from calcium hydrosilicates of tobermorite composition were investigated. Mineralizing effect of tobermorite on the crystallization of wollastonite in glaze coatings was established.
Досліджено особливості одержання матових полив вишневого кольору на основі відходів гальванічного цинкування стальних деталей, шлаків ТЕС, а також гідросилікатів кальцію тоберморитового складу. Встановлено мінералізуючу дію тобермориту на кристалізацію воластоніту в полив’яних покриттях. 
 

1.Пищ И.В. Керамические пигменты / И.В. Пищ, Г.Н. Масленникова. – Мн.: Выш. шк., 1987. – 132 с. 2.Kerstan W. Keramische Glasuren – Aufbau, Fargebund, Dekortechniken und Rohstoffe/ W. Kerstan // Sprechsaal. 1988. – 121, № 8. – С. 636-639. 3.А.с. 1263683, МКИ С 04 В 41/86. Нефриттованная глазурь / М.В. Бек, М.Г. Пона, З.И. Боровец, А.Б. Хомяк, И.В. Солоха, О.Б. Данчук, О.М.Стояновська, О.И. Колтык. –опубл. 15.10.86, Бюл. № 38. 4.Такибзева С.С. Применение промышленных отходов для получения легкоплавких глазурей / С.С. Такибзева, Ч.Х. Нугманова, С.У. Кулахметова // Строительные материалы на основе различных отходов промышленности Казахстана. – Алма-Ата, 1989. – С.82-85. 5.Патент на винахід UA 104565, МПК С03С 8/02. Шихта для одержання нефритованої поливи / О.М. Вахула, М.Г. Пона, З.І. Боровець, І.В. Солоха, О.В. Кобрин. – 10.02.2014, Бюл. № 3. 6.М.Г. Пона, З.І. Боровець, О.В. Кобрин, В.В. Кочубей. Використання гідротермальної обробки в технології воластоніту // Вісник НУ «ЛП». Хімія, технологія речовин та їх застосування. 2012. № 726, – С. 303 – 308.  7.Патент на винахід UA 93092 МПК С 04 В 35/057. Спосіб виготовлення синтетичного воластоніту / М.Г. Пона, З.І. Боровець, І.В. Солоха, О.В. Кобрин. – 10.01.2011.