ОСОБЛИВОСТІ ФАЗОВОГО СКЛАДУ ЗОЛО-ШЛАКОВИХ ВІДПАДКІВ ТЕС

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет „Львівська політехніка”

Досліджено фазовий склад золо-шлакових відпадків теплових електростанцій (ТЕС). Встановлено, що шлаки ТЕС не є однорідним за структурою склом і характеризуються наявністю значної кількості центрів кристалізації муліту та герциніту. Методами РФА та ІЧС досліджено фазовий склад і структуру золо-шлакових відпадків. Встановлено, що під час утворення шлаків процеси кристалізації залізоалюмосилікатного розтопу завершуються на стадії утворення зародків кристалів, подальший ріст яких стає неможливим через різке наростання в’язкості під час охолодження.

1. Biffi, G. (2003). Book for the production of ceramic tiles. Faenza Editoriale.

2. Daineko, K. (2015). Nyzkotemperaturnyi elektrotekhnichnyi farfor. (Dys. kand. tekhn. nauk). Natsionalnyi tekhnichnyi universytet “Kharkivskyi politekhnichnyi instytut”, Kharkiv. [in Ukrainian]

3. Mykhailiuta, O. (2007). Tonkokeramichni masy na osnovi luzhnykh kaoliniv dlia sanitarnykh vyrobiv nyzkotemperaturnoho vypalu. (Dys. kand. tekhn. nauk). Ukrainskyi derzhavnyi khimiko-tekhnolohichnyi universytet, Dnipropetrovsk. [in Ukrainian]

4. Chyrkina, M. (2012). Nyzkotemperaturnyi farfor hospodarchoho pryznachennia na osnovi kvarts-polovoshpatovoi syrovyny Ukrainy. (Dys. kand. tekhn. nauk). Natsionalnyi tekhnichnyi universytet “Kharkivskyi politekhnichnyi instytut”, Kharkiv. [in Ukrainian]

5. Kychkailo, O. (2016). Keramycheskye lytyialiumosylykatnыe materyalы dlia termostoikykh yzdelyi khoziaistvennoho naznachenyia. (Dys. kand. tekhn. nauk). Belorusskyi hosudarstvennыi tekhnolohycheskyi unyversytet, Mynsk. [in Russian]

6. Salakhov, A. M., Tahyrov, L. R. (2015, Avhust). Struktoruobrazovanye keramyky yz hlyn, formyruiushchykh pry obzhyhe razlychnye myneralnye fazy. Stroytelnye materyaly, 68–74. [in Russian]

7. Subbota, I. S., Spasonova, L. M., Bulka, T. I., Tokova, M. I. (2019). Zastosuvannia zoloshlakovykh vidkhodiv dlia vyrobnytstva budivelnoi keramiky. Promyslove budivnytstvo ta inzhenerni sporudy. 1, 45–48. [in Ukrainian]

8. Naidenov, A. P., Kabanova, M. K. (1970). Yssledovanye fazovoho sostava y mykrostrukturы keramzyta. Keramzyt y keramzytobeton: Tr. VNYYSTROM, 4, 23–39. [in Russian]

9. Pliusnyna, Y. Y. (1977). Ynfrakrasnie spektry sylykatov. M.: Yzd-vo MHU. [in Russian]