Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра аналітичної хімії

Authors: 

Гнатчук Н.М., Суберляк О.В., Гриценко О.М., Фіняк В.В.

Національний університет “Львівська політехніка”,  кафедра хімічної технології переробки пластмас

The possibility of hydrogels on the basis of polyvinyl pirrolidone (PVP) with 2- hydroxyethylene methacrylate (HEMA) co-polymers as using matrix for metals precipitation by chemical reduction is determined. The experimental samples of polymer metal-hydrogels composition are obtained by immobilization into the structure of hydrogels such metals as Ni, Cu and Ag. Встановлена можливість використання гідрогелів на основі кополімерів полівінілпіролідону (ПВП) з 2-гідроксіетилметакрилатом (ГЕМА) як матриць для осадження металів методом хімічного відновлення. Іммобілізацією в структуру гідрогелів таких металів як Ni, Cu та Ag одержані експериментальні зразки композиційних полімерних металогідрогелів. 

1. Павлюченко В.Н., Иванчев С.С. Композиционные полимерные гидрогели // Высокомолек. соед. – 2009. – Т.51. – № 7. – С. 1075 – 1095. 2. Suberlyak O. Synthesis of new conducting materials on the basis of polymer hydrogels /  O. Suberlyak, O. Hrytsenko, K. Hishchak // Chemistry and chemical technology. – Vol. 2. – № 2. – 2008. – Р. 99–104. 3. Suberlyak O., Skorokhoda V., Grytsenko O. Complex PVP-Men+ – active сatalyst of vinyl monomers polymerization // В кн.: Materialy polimerowe i ich przetworstwo. – Wyd.politechniki Czestohowskiej. – 2004. – Р. 140–145. 4. Суберляк О.В., Скорохода В.Й., Гриценко О.М. Наукові аспекти розроблення технології синтезу гідрофільних кополімерів ПВП // Вопросы химии и хим. технологии. – 2000. – № 1. – C. 236–238. 5. Дубяга В.П., Перепечкин Л.П., Каталевский Е.Е. Полимерные мембраны. – М.: Химия. – 1981. – 232с. 6. Лущейкин Г.А. Методы исследования электрических свойств полимеров. – М.: Химия. – 1988. – 158 с.