Тонкоплівкові полімерні композити мембранного типу з підвищеними фізико-механічними властивостями

Автори: 
Мельник Ю.Я., Яцульчак Г.В., Гіль Н.В., Суберляк О.В.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної технології переробки пластмас 

The membrane type thinly-film composites on the basis of cross-linked co-polymers of 2- hydroxyethyl methacrylate with polyvinyl pirrolidone and aliphatic polyamide -6 are synthesized. The influence of formation conditions on physical and mechanical and sorption properties of synthesized films is investigated. Синтезовано тонкоплівкові композити мембранного типу на основі рідкоструктурованих кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном і аліфатичного поліаміду-6. Досліджено вплив умов формування на фізико-механічні і сорбційні властивості синтезованих плівок

1. Каган Д.Ф., Гуль В. E., Самарина Л. Д. Многослойные и комбинированные пленочные материалы. – М.: Химия, 1989. – 288 с. 2. Дубяга В.П., Перепечкин Л.П., Каталевский Е.Е. Полимерные мембраны. – М.: Химия, 1981. – 232 с. 3.  Мулдер М. Введение в мембранную технологию: Пер. с англ. – М.: Мир, 1999. – 513 с. 4.  Мельник Ю.Я., Галишин О.З., Скорохода В.Й. Гідорогелеві мембрани на основі кополімерів полівінілпіролідону. Особливості технології формування // Хімічна промисловість України. – 2009. - № 4 (93). – С. 26–31. 5. Галишин О.З., Мельник Ю.Я., Скорохода В.Й. Наповнені гідрогелеві плівки для систем контрольованого вивільнення речовин // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. - 2010. -  № 667. - С. 408–411. 5. Wirpsza Z., Jagiełło S. Mikpoporowaty poliamid 6 // Polimery. Tworzywa Wielkocząsteczkowe. – 1985. –  № 30 (II). – S. 409–411. 7. Мельник Ю.Я., Яцульчак Г.В., Суберляк О.В. Особливості формування композиційних гідрогелевих мембран // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”: Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2011. - № 700. – С. 434–437.