Вплив умов та способу модифікації дорожніх бітумів епоксидом ріпакової олії на їх фізико-хімічні властивості

Authors: 

Гринчук Ю.М., Никипанчук М.В., Гринчук В.М

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра загальної хімії 

We have studied the properties of bitumen modified with epoxy on the basis of rapeseed oil. For experiments we used brand BND 90/130 bitumen, modified with the rapeseed oil (EPO) epoxy in different amounts and in different EPO inputs. Bitumen were analyzed by the following parameters: softening temperature, penetration, adhesion, duktylnist. Вивчено властивості бітумів, модифікованих епоксидами на основі ріпакової олії. Для дослідів використано дорожній бітум марки БНД 90/130, модифікований епоксидом ріпакової олії (ЕРО) в різних кількостях та різними способами введення ЕРО. Бітуми проаналізовано за такими показниками: температура розм’якшення, пенетрація, адгезія, дуктильність. 

1. Гринчук Ю.М. Епоксидні сполуки на основі ріпакової олії як модифікатори для дорожніх бітумів / Ю.М. Гринчук, М.В. Никипанчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. Львів, 2011 р. − № 700. – С. 474–477.  2. Гринишин О.Б. Одержання бітумів, модифікованих нафтополімерними смолами /  О.Б. Гринишин, В.В. Криницький, М.М. Братичак // “Нафтова і газова промисловість”. – 2007. –  № 1. – С. 46–47. 3. Копач Г.Є. Вдосконалення технології отримання епоксидних пластифікаторів: дис... канд. техн. наук: 05.17.04 / Копач Г. Є.; Державний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 1996. – 124 с. 4. Гринчук Ю.М., Никипанчук М.В. Удосконалення методики епоксидування ріпакової олії // Матеріали деcятої відкритої наукової конференції професорського-викладацького складу ІПМФН,  Національний університет “Львівська політехніка”, 2011.