Ущільнення шахтних горілих порід у конструктивних шарах дорожнього одягу

Автори: 
Мовчан М.І.

The findings of a study of the consolidation of barren rocks from the mines as well as recommendations for the technology of constructing road coatings are presented.

1. Жданюк В.К., Гнатів М.Я., Говоруха О.В., Бойко Є.М. Застосування відходів шахтного виробництва при благоустрої територій та будівництві автомобільних доріг / Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве: Материалы VIII Международной научно-технической интернет-конференции. – Харьков: ХНАГХ, 2008.
2. Мовчан М.І., Акімов Д.М. Використання шахтних відвальних порід Львівсько-Волинського вугільного басейну в дорожньому будівництві // Вісн. Нац.. ун-ту “Львівська політехніка” “Теорія і практика будівництва”. – 2011. – № 697.
3. Абалмасов Ю.Д. и др. Земполотно из горелых пород. Автомобильные дороги, №7, 1987.
4. Боднар Ю.В. и др. Комплексное использование горелых пород. Строительные материалы и конструкции, № 2, 1989.
5. Комаров В.В., Малиновский Ю.И. Использование отходов угольной промышленности // Автомобильные дороги. – 1987. – № 7.
6. Сасько Н.Ф. Особенности технологии строительства земполотна из углеотходов // Автошляховик України. – 1992. – № 1.

Мовчан М. І. Ущільнення шахтних горілих порід у конструктивних шарах дорожнього одягу / М. І. Мовчан // Теорія і практика будівництва : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 274–275. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 755). – Бібліографія: 6 назв.