Theoretical-legal analysis of the state personnel policy in the military organization of Ukraine

Authors: 

Volodymyr Ortynskyi

The article analyzes the scientific views regarding the theoretical and legal foundations of the state personnel of the Military organization of Ukraine. Analyzes the legal regulation in the area of which is determined by a set of objectively determined social relations aimed at ensuring personnel of military forces and law enforcement agencies. Disclosed are the most important problems of staffing the state military organization, as well as proposals for their research and practical solutions.

Заява Верховної Ради України “Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків”: постанова Верховної Ради України від 21.04.2015 р. № 337-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 22. – Ст. 153.
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки України”: указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015].
Про затвердження Річної національної програми співробітництва Україна - НАТО на 2015 рік: указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:[http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/238/2015].
Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 р. № 227-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/227-2015-%D1 %80].
Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”: указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015].
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2015 року “Про пропозиції до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України”: указ Президента України від 01.12.2015р. № 674/2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.president.gov.ua/ documents/674/2015-19604].
Формування системи стратегічного планування і прогнозування у сфері національної безпеки України. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. Червень 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.niss.gov.ua/articles/1847/].
Про затвердження рекомендацій з організації та проведення оборонного огляду: Наказ Міністра оборони України від 13.05.2013 р. № 303 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [www.mil.gov.ua/.../provedennya-oboronnogo-oglyadu-v-zbrojnih-silah].
Про організацію оборонного планування: Закон України від 18.11.2004 № 2198-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005 р. – № 4. – Ст. 97.
Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України від 19.06.2003 № 975-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2003 р. – № 46. – Ст. 366.
План Заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020” у 2015 році: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. № 213-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [zakon.rada.gov.ua/go/213-2015-р.].
Основні положення нової редакції Стратегічного оборонного бюлетеня України (по результатам оборонного огляду в рамках комплексного огляду сектору безпеки і оборони України за 2014-2015 роки). Міністерство оборони України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.mil.gov.ua/content/other/strategichnyj_buletenj2.pdf].
Концептуальні засади розвитку системи забезпечення національної безпеки України : аналіт. доп. Національний інститут стратегічних досліджень / О. О. Резнікова, В. Ю. Цюкало, В. О. Паливода, С. В. Дрьомов, С. В. Сьомін. – К. : НІСД, 2015. – 58 с.