До питання про євроатлантичну інтеграцію України

Authors: 

Я. Малик

Висвітлено процес розвитку взаємовідносин України з НАТО в умовах позаблокового стану України, прагнення України набути членство в НАТО, стан взаємовідносин в умовах російсько-української війни.

 1. Бойко Н. Українська перспектива євроатлантичної інтеграції [Електронний ресурс] / Н. Бойко. — Режим доступу : http://aldoconf.neasmo.org.ua/node/637.
 2. Малик Я. Й. Європейська інтеграція [Текст] : навч. посіб. / Я. Й. Малик, О. І. Береза, О. С. Киричук [та ін.]. — К. : Знання, 2011. — С. 137.
 3. Там само. — С. 137.
 4. Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_002
 5. Малик Я. Й. Європейська інтеграція... — С. 140.
 6. Хронологія взаємовідносин України з НАТО [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.kr-admin.gov.ua/start.php.
 7. Тодоров І. Я. Політико-правові засади співробітництва України і НАТО [Електронний ресурс] / І. Я. Тодоров. — Режим доступу : insecurity.org/archive/archivst7.html.
 8. Про стратегію України щодо Організації Північно-атлантичного договору (НАТО) // Про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО (23 жовтня 2002 р.) [Текст] : парлам. слух. — К. : [б. в.], 2003. — С. 182–184.
 9. Тодоров І. Я. Політико-правові засади співробітництва України і НАТО...
 10. План дій Україна-НАТО [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.nato.int/eps/uk/natohg/oficial_texts_19547.htm.
 11. Там само.
 12. Співробітництво Україна — НАТО [Електронний ресурс]. — Режим доступу : nato.mfa.gov.ua/ua/ukraine-nato/cooperation.
 13. Литвин В. М. Україна: Європа чи Євразія? / В. М. Литвин. — К. : [б. в.], 2004. — 512 с.
 14. Гайдай В. Євроатлантична інтеграція України: факти й суперечності [Електронний ресурс] / В. Гайдай. — Режим доступу : http://moloda- naciya.smoloskyp.org.ua/?p=248.
 15. Виступ Президента України Віктора Януковича у Верховній Раді України 25 лютого 2010 р. // Голос України [Текст]. — 2010. — 26 лют.