The individual components of the administrative-legal regime of confidential information

Автори: 
N. Kovalenko

The paper deals with the definition of the features of legal regulation of information and confidential information that is of great importance, because the specified type of information is personal data about physical and legal entity, which is to be distributed only with the consent of its owners. It is proved that every day information and other technologies evolve and access to confidential information may become less secure, that violates the constitutional rights of people. Addressing the author sees the possibility of using funds kompleksnih that obedinyayut a regulatory and security guidelines, which are also able to react quickly to changes in society, eсonomike, politics, etc. Administrative and legal regime is defined as a legal instrument, legal
structure, allows for the legal regulation of social relations in the sphere of Tenure сonfedentsial'noy information. It is proved that pravovye regimes established normativnopravovymi acts at various levels often do not act through nedostatochnuyu formulirovok clarity, lack neobhodimyh elements chto pravovogo ensure the implementation of the regime, low yuridicheskoy technology.

1.Vedernikov Yuriy Anatoliyovich, Papirna Alla Vitaliyivna. Teoriya derzhavi i prava: navch. posibnik. – K. : Znannya, 2008. – 333 s. 2. Patsurkivskiy Yu. P. Teoretichni problemi rozuminnya sutnosti kategoriyi pravoviy rezhim / Yu. P. Patsurkivskiy // Visnik Mariupolskogo derzhavnogo universitetu. – 2013. – № 6. – st. 105–111. 3. Shamsumova Emma Faysalovna. Pravovye rezhimy (Teoreticheskiy aspekt) : dis. ... kand. yurid. nauk : 12.00.01 / E. F. Shamsumova. – Ekaterinburg, 2001. – 213 s. 4. Patsurkivskiy Yu. P. Pravoviy rezhim mayna sub’ektiv pidpriemnitskoyi diyalnosti, monogr. / Yu. P. Patsurkivskiy. – Chernivtsi: Ruta, 2001. – 236 s. 5. Alekseev S. S. Obshchie dozvoleniya i obshchie zaprety v sovetskom prave. – M.: Yurid. lit. – 1989. – 288 c. 6. Anikin P. P., Bylyberdin A. L., Vus M. A. i dr. Gosudarstvennaya tayna v Rossiyskoy Federatsii. Izd. 2-e. – SPb. : Sankt-Peterburgskiy gos. un–t, 2000. – 409 s. 6. Anikin P. P., Bylyberdin A. L., Vus M. A. i dr. Gosudarstvennaya tayna v Rossiyskoy Federatsii. Izd. 2-e. – SPb. : Sankt- Peterburgskiy gos. un-t, 2000. – 409 s. 7. Konstitutsiya Ukrayini Osnovniy Zakon Ukrayini vid 28.06.1996 № 254k/96–VR // Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini. – 1996. – № 30. – st. 141. 8. Ioffe O. S.
Pravootnoshenie po sovetskomu grazhdanskomu pravu / O. S. Ioffe. – Leningrad: Leningradskiy un-t., 1949. – 144 s. 9. Zhukov V. I. Pravovoy rezhim netipichnyh obektov intellektualnoy sobstvennosti / V. I. Zhukov // Pravovoe gosudarstvo. Problemy pravotvorchestva. – Tartu. – 1989. – 256 s. 10. Aktualnye problemy grazhdanskogo prava: [zb. nauk. prats / nauk. red. Braginskiy M. I.] Issledovatelskiy tsentr chastnogo prava. Rossiyskaya shkola chastnogo prava. – M.: Statut, 1999. – 464 s. 11. Pro informatsiyu: Zakon Ukrayini № 2657-XII vid 02.10.1992 r. [Elektronniy resurs]. – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/2657-12. 12. Pro derzhavnu taemnitsyu: Zakon Ukrayini № 3855-12 vid 21.01.1994 r. [Elektronniy resurs]. –
 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3855–12 . 13. Dozortsev V. A. Ponyatie «isklyuchitelnyh prav» kak osoboy kategorii / V. A. Dozortsev / Problemy sovremennogo grazhdanskogo prava: [sb. nauch. statey / red. V. A. Litovkin]. – M.: Gorodets, 2000. – 384 s. 14. Tsivilniy kodeks Ukrayini / Kodeks Ukrayini, Zakon, Kodeks vid 16.01.2003 № 435-IV / Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini. – 2003. – № 40–44. – st. 356 . 15. Diduk A. G. Pravoviy rezhim konfidentsiynoyi informatsiyi: tsivilno–pravoviy aspekt: dis…. kand. yurid. nauk : 12.00.03 / Diduk Alla Grigorivna ; M–vo osviti i nauki, molodi ta sportu 82 Ukrayini, Harkivskiy natsionalniy universitet vnutrishnih sprav ; nauk. ker. Zhukov V. I.. – Harkiv. – 2008. – st. 233. 16. Pro dostup do publichnoyi informatsiyi: Zakon Ukrayini № 2939–VI vid 13.01.2011 r. [Elektronniy resurs]. – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939–17 . 17. Podatkoviy kodeks Ukrayini vid 02.12.2010 № 2755–VI // Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini. – 2011. – № 13–14, № 15–16, № 17. – st.112. 18. Pro svobodu peresuvannya ta vilniy vibir mistsya prozhivannya v Ukrayini: Zakon Ukrayini № 1382–IV vid 11.12.2003 r. [Elektronniy resurs]. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382–15 . 19. Pro zvernennya gromadyan: Zakon Ukrayini № 393/96–VR vid 02.10.1996 r. [Elektronniy resurs]. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96–%D0%B2%D1%80. 20. Pro Vseukrayinskiy perepis naselennya: Zakon Ukrayini № 2058-III vid 19.10.2000 r. [Elektronniy resurs]. – http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/2058-14. 21. Pro bizhentsiv ta osib, yaki potrebuyut dodatkovogo abo timchasovogo zahistu: Zakon Ukrayini № 3671-VI vid 08.07.2011 r. [Elektronniy resurs]. – http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/3671-17 . 22. Pro zagalnoobov'yazkove derzhavne pensiyne strahuvannya: Zakon Ukrayini № 1058-IV vid 09.07.2003 r. [Elektronniy resurs]. – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1058–15. 23. Pro telebachennya i radiomovlennya: Zakon Ukrayini № 3759-XII vid 21.12.1993 r. [Elektronniy resurs]. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3759-12. 24. Pro ohoronu prav na vinahodi i korisni modeli: Zakon Ukrayini № 3687–XII vid 15.12.1993 r. [Elektronniy resurs]. –
 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ 3687–12. 24. Pro zabezpechennya bezpeki osib, yaki berut uchast u kriminalnomu sudochinstvi: ZakonUkrayini № 3782–XII vid 23.12.1993 r. [Elektronniy resurs]. – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/3782–12. 25. Pro derzhavniy zahist pratsivnikiv sudu i pravoohoronnih organiv: Zakon Ukrayini № 3781-XII vid 23.12.1993 r. [Elektronniy resurs]. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3781–12. 26. Pro dostup do sudovih rishen: Zakon Ukrayini № 3262-IV vid 22.12.2005 r. [Elektronniy resurs]. – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3262–15.21. 27. Kovalenko N. V. Metodologichni pidhodi do viznachennya ponyattya administrativno–pravovogo rezhimu / N. V. Kovalenko // Naukoviy visnik Dnipropetrovskogo derzhavnogo universitetu vnutrishnih sprav. – 2014. – № 1. – S. 170–177.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 75–82