Пріоритетні напрямки модернізації державного управління в Україні на основі прав людини

Authors: 

Л. Новак-Каляєва

Досліджено проблеми взаємодії прав людини та державного управління як суспільних інститутів. Аргументовано висновок щодо кореляції їх структури та методології. Доведено існування взаємозалежності між станом розвитку демократичних інституцій у суспільстві та станом дотримання й захисту прав людини, що визначає ефективність влади та її здатність реалізовувати свої функції. Запропоновано авторську Просторову модель зв’язку та взаємодії прав людини і державного управління на національному рівні, що розкриває потенціал прав людини як універсальної основи модернізації системи державного управління в Україні.

 1. .Роль належного врядування у захисті прав людини [Електронний ресурс] : Резолюція Комісії з прав людини ООН 2000/64. — Режим доступу : www.pravo.org.ua/files/administr/reforma/Whatisgoodgovernance(ukr).doc.
 2. .Новак-Каляєва Л. М. Права людини у державному управлінні: теоретико- методологічний аспект [Текст] : [монографія] / Л. М. Новак-Каляєва. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. — 395 с.
 3. .Там само. — 395 с.
 4. .Петровський П. М. Гуманітарна парадигма в системі державного управління [Текст] : монографія / П. М. Петровський. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. — 252 с.
 5. Public Administration Reform and European Integration // SIGMA Conference (26 − 27 мarch 2009, Budva, Montenegro) [Electronic resourse]. — Access mode : http://www.oecd.org/.
 6. Preparing Public Administration for the European Administrative Space // SIGMA Papers [Electronic resourse]. — № 23. — Access mode : www.sigmaweb.org/pdf/SIGMA_ SP23_98E/pdf.
 7. Osiatyński W. Prawa człowieka i ich granice (Human Rights and Their Limits) [Теkst] / W. Osiatyński. — Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2011. — 380 s.
 8. Novak-Kalyayeva L. Polemical potential of Human rights as a theoretical and methodological foundation of public administration / L. Novak-Kalyayeva // Moldavian Journal of International Law and International Relations [Теxt]. — № 2. — Chishinau : Elan poligraf S.R.L., 2013. — Р. 138–149.
 9. 9.Про проведення парламентських слухань на тему: «Стан дотримання прав людини в Україні 12 червня 2013 р.» [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України № 32-VII від 19.03.2013 р. — Режим доступу : rada.gov.ua/archive/2013/03?type_sort=DESC&page_count=100.
 10. Mihr A. Human Rights Education (HRE) and Transnational Activism /A. Mihr, H. P. Schmitz // Human Rights Quarterly [Теxt]. — 2007. — № 29 (4). — Р. 973–993.
 11. Prawa człowieka w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej [Теkst] / red. Nowicka M. — Warszawa : [n. v.], 1996. — 128 s.
 12. Сучасні виклики правам і свободам людини [Текст] : матер. Міжнар. конф., присвяченої 60-й річниці Загальної декларації прав людини і 10-й річниці Омбудсмана України (14 квітня 2008 р., м. Київ) / за ред. Н. І. Карпачової. — К. : К. І. С., 2010. — 156 c.