Програмний комітет

Голова програмного комітету:

Микийчук Микола Миколайович — д.т.н., професор, директор Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університету «Львівська політехніка».

Заступник голови програмного комітету:

Павлиш Володимир Андрійович — к.т.н., професор, перший проректор Національного університету «Львівська політехніка»;
Кузьмін Олег Євгенович — д.е.н., професор, директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Члени програмного комітету:

 1. Байцар Роман Іванович — д.т.н., професор кафедри метрології, стандартизації та сертифікації Національного університету «Львівська політехніка»;

 2. Бобрек Мирослав — д-р, професор, директор агенції з акредитації вищих навчальних закладів, м. Баня Лука, Республіка Сербська, Боснія і Герцеговина (за згодою);

 3. Володарський Євген Тимофійович — д.т.н., професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м.Київ, Україна (за згодою);

 4. Дорожовець Михайло Миронович — д.т.н., професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Національного університету «Львівська політехніка»;

 5. Друзюк Василь Миколайович — к.т.н., доцент, головний метролог УМГ «Львівтрансгаз», м. Львів, Україна (за згодою);

 6. Загородній Анатолій Григорович — к.е.н., професор кафедри обліку і аналізу Національного університету «Львівська політехніка»;

 7. Середюк Орест Євгенович — д.т.н., професор кафедри методів і приладів контролю якості та сертифікації продукції Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу, м.Івано-Франківськ, Україна (за згодою);

 8. Кіров Кирило — д-р інж., доцент Технічного університету-Варна, керівник центру якості, експерт-аудитор з систем управління якістю, м. Варна, Болгарія (за згодою);

 9. Ковальчик Адам — професор кафедри «Метрологія і діагностичні системи» Жешувської політехніки, м. Жешув, Польща (за згодою);

 10. Крачунов Христо Атанасов — д-р інж., доцент кафедри екології і охорони навколишнього середовища Технічного університету — Варна, м. Варна, Болгарія (за згодою);

 11. Лучицка Дета — д-р, професор, заступник декана Природничо-технологічного факультету Вроцлавського природничого університету, м. Вроцлав, Польща (за згодою);

 12. Микитин Ігор Петрович — д.т.н., професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Національного університету «Львівська політехніка»;

 13. Паракуда Василь Васильович — к.т.н., доцент, директор ДП НДІ «Система», м. Львів, Україна (за згодою);

 14. Ронек Генрик — д-р, професор, директор Інституту економіки і фінансів Університету Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Польща (за згодою);

 15. Стадник Богдан Іванович — д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Національного університету «Львівська політехніка»;

 16. Стемпєнь Боґдан — д-р, професор, декан Природничо-технологічного факультету Вроцлавського природничого університету, м. Вроцлав, Польща (за згодою);

 17. Сусь Богдан Богданович — канд.фіз.-мат.н., асистент кафедри нанофізики конденсованих середовищ Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 18. Тріщ Роман Михайлович — д.т.н., професор, завідувач кафедри охорони праці, стандартизації та сертифікації Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна (за згодою);

 19. Фігель Адам — д-р, професор, директор Інституту інженерії сільського господарства Вроцлавського природничого університету, м. Вроцлав, Польща (за згодою);

 20. Фрьоліхь Томас — д.т.н., директор Інституту прецизійної вимірювальної техніки, м. Ільменау, Німеччина (за згодою);

 21. Яцук Василь Олександрович — д.т.н., професор кафедри метрології, стандартизації та сертифікації Національного університету «Львівська політехніка».