ТАКТИЛЬНА ФУНКЦІЯ ЛЮДСЬКОГО ОРГАНІЗМУ В ПРОЦЕСІ ВІЗУАЛЬНОГО ОБ’ЄМОТВОРЕННЯ

1
Національний університет «Львівська політехніка» кафедра дизайну та основ архітектури

В роботі обґрунтовується необхідність візуально-тактильних характеристик організму людини у процесі створення об’ємно-просторових композицій в архітектурному та дизайн проектуванні. Узагальнено ґрунтовні академічні знання візуально-предметних характеристик об’єктів та їх геометричних параметрів для компетентного розташування голограмних аспектів лінійно-тональних перспектив.

Кузьмич В.І., Петровська Ю.Р., 2018. Механізм візуального формотворення. Містобудування та територіальне планування. №68. Київ: КНУБА.

Кузьмич В.І., 2018. Векторна складова z-основа візуального сприйняття простору в тривимірному середовищі. Містобудування та територіальне планування, № 68. Київ: КНУБА.

Кузьмич В.І., 2009. Складові гармонії візуального сприйняття. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Архітектура. Львів. № 656. Львів: Видавництво Львівської політехніки.

Марейчева М.М., Бригинець І.Б., 2011. Тактильний дизайн. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. №6. Харків: ХДАДМ.

Бердинських С.О., 2018. Бінокулярність та анімація як засоби моделювання просторових властивостей проектованих об’єктів. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Технічні науки. Том 29 (68), № 1 (1). Київ.