Серія Архітектура

Шановні колеги!

Журнал публікує дослідження науковців Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», інших українських установ та наших колег з-за кордону, які розглядають проблеми архітектури та містобудування. Журнал надає можливості для обміну науковими ідеями, методологіями досліджень, практичних досягнень, та формує інформаційне поле для наукових дискусій з актуальних проблем теорії та практики в галузі архітектури, містобудування та дизайну

 

Вісник складається з п’яти розділів:

- «Теорія та історія архітектури»,

- «Архітектура будівель і споруд »,

- «Дизайн архітектурного середовища»,

- «Містобудування, районне планування, ландшафтна архітектура»,

- «Реставрація архітектурної та мистецької спадщини»,

- «Дизайн»

Цей науковий журнал створено для наукових, науково-педагогічних працівників та спеціалістів, докторантів, аспірантів які працюють у галузі архітектури. УДК 71+72

 

Запрошуємо Вас до співпраці!

З найкращими побажаннями,

Богдан Черкес

 

 

 

 

 

Проіндексовано у Index Copernicus International Journals Master List
ICV 2020: 67.43
ICV 2019: 72.19
​ICV 2018: 47.06

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51868