ВПЛИВ ФРЕДЕРІКА КІСЛЕРА НА ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ПРОСТОРОВОГО МИСТЕЦТВА СУЧАСНОСТІ

Автори:
1
Department of Architecture and UNESCO World Heritage Sites preservation of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

В статті висвітлюється вплив Ф. Кіслера на формування єдиного пластичного мистецького простору на противагу поширеним в той час ідеям «чистої архітектури». Основний внесок Кіслера в теорію дизайну полягав в тому, що він поставив на перше місце не предмет і не групу предметів, а процес взаємодії різних компонентів один з одним і з мінливою реальністю. Винайдений ним термін «корреалізм» використовувався для дослідження тривалої взаємодії між людиною і навколишнім середовищем, як техногенним, так і природнім. Таке дослідження базувалося, з одного боку, на експериментальному, а з іншого - на інтуїтивному осягненні процесів. Переосмислення Ф. Кіслером традиційних підходів до мистецтва стало поштовхом для формування нового просторового мистецтва.

Bilenkova, S. 2019. Innovation of the multifunctional work of architect, designer, philosopher and artist Friedrich Kiesler. Proceedings of the X All-Ukrainian Scientific Conference November 22, 2018. Modern architectural education. Urban planning: Aesthetics of chaos and order. - Кyiv : 2019. - P. 24.
Korotun Iryna, 2017. Chernivtsi and Vienna environment and space at the times of Friedrich Kiesler. Architectural Studies, 2 , P. 85-88.
Proskuriakov,V., Kordunian, О., Proskuriakov, О., 2010. Conceptual educational design as a method of research of architectural buildings and heritage of world-famous masters of architecture and design // Traditions and innovations in higher architectural and artistic education / red. Trehub, J. Charkiv. 2006. - No. 1-3. - P. 218-222.
Sokolova M. A. Modern visual language and plastic education. AMIT, 4,13, P. 3.
Proskuriakov, V., Proskuriakov, О. Theatrical buildings as an architectural phenomenon of urban development (on the example of F. Fellner, G. Helmer, F. Kizler).
Stephen J. Phillips "Elastic architecture: Frederick Kiesler and design research in the first age of robotic culture" [online] Available at: https://bit.ly/3jUCAZZ (Accessed: 08.08.2020).
Stephen Phillips, Princeton University "Toward a Research Practice: Frederick Kiesler's Design-Correlation Laboratory" [online] Available at: https://bit.ly/34QNlrJ (Accessed: 10.08.2020).
Faculty of Architecture, Building, Arts and Crafts, ChNU Yu. Fedkovich, 2020. [online] Available at:https://bit.ly/35XEXWV (Accessed: 26.09.2020).