МОБІЛЬНА АРХІТЕКТУРА ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ДОСТУПНИМ ЖИТЛОМ

1
Senior lecturer Department of architectural environment design Lviv Polytechnic National University
2
Студентка кафедри дизайну архітектурного середовища, Національний університет «Львівська політехніка»

У статті висвітлено проблеми створення та реалізації в Україні мобільного житла для внутрішньо переміщених осіб, що забезпечує людей гідним та комфортним притулком. Проектування аварійного житла вимагає інноваційного та гнучкого мислення, щоб забезпечити безпечне, здорове та комфортне житло. Це допоможе покращити якість житла для мешканців та навколишніх громад. Розглянуто підходи формування житлових збірно-розбірних конструкцій , які легко інтегруються в міське середовище. Висвітлено закордонний та український досвід проектування мобільної архітектури , здійснено аналіз поданих проектів.

Ahsen Ozsoy, Esin Hasgül (2017). A living solution for refugees: transient, modular and flexible sheltering systems. [online] Available at::  https://www.researchgate.net/publication/335739954_A_Living_Solution_For...  (Accesed: 25.09.2023)

Balbek Bureau (2023) MOT . [online] Available at:  https://www.balbek.com/mot (Accesed: 25.09.2023)

  Balbek Bureau (n.d.) RE: UKRAINE HOUSING . [online] Available at:  https://www.balbek.com/reukraine-eng (Accesed: 25.09.2023)

  Balbek Bureau (n.d.) RE: UKRAINE HOUSING PILOT PROJECT . [online] Available at:  https://www.balbek.com/reukraine-pilot (Accesed: 25.09.2023)

Conrad Hal Waddington (1978). The man-made future. Palgrave Macmillan https://doi.org/10.1007/978-1-4615-9867-1

  Ernest Brian Abuin (2003). Kinetik performance: a study in portable architecture. [online] Available at:  https://digitalcommons.fiu.edu/etd/1132/ (Accesed: 25.09.2023)

LOT-EK  ARCHITECTURE AND DESIGN (n.d.) MDU – Mobile Dwelling Unit. Доступно: MDU - Mobile Dwelling Unit_2 - LOT-EK ARCHITECTURE & DESIGN

  Robert Kronenburg (2003). Portable architecture.

  Rosanna Paparella, Mauro Caini, 2022. Sustainable design of temporary buildings in emergency situations. [online] Available at:  https://www.mdpi.com/2071-1050/14/13/8010 (Accesed: 25.09.2023). https://doi.org/10.3390/su14138010

Stewart Brand (1994). How buildings learn. Viking

  United Nations Human Rights Office (n.d.) The rights to housing in disastes, conflict and post-conflict settings .  [online] Available at: https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-housing/right-housing-disasters-conflict-and-post-conflict-settings (Accesed: 25.09.2023)