МОДЕРНІЗАЦІЯ ДВОРІВ БАГАТОКВАРТИРНОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗАВДАННЯ

1
Lviv Polytechnic National University, Department of Urban Planning and Design
2
Lviv Polytechnic National University

Анотація. У роботі розглянуті основні підходи та засоби містобудівної оптимізації дворових просторів багатоквартирного житла кінця ХХ ст. у різних напрямах теорії та практики містобудування з метою обґрунтування підходів в модернізації прибудинкової території багатоквартирного житла в Україні. Дослідження виконано на базі порівняння технічних показників житлових груп у м. Львів (Україна), м. Ляйнефельде (Німеччина) та  м. Кельці (Польща).

Džervus, P. (2013) Postmodern Discourse of Post-Soviet Large Housing Districts: Modelling the Possibilities.

Estimated figures (2013) World vehicles in use - all vehicles, Oica.net. URL: https://www.oica.net/wp-content/uploads/total-inuse-2013.pdf (дата звернення 26.08.2023).

Matlovic R., Ira V., Sýkora L., Szczyrba Z. (2001) “Procesy transformacyjne struktury przestrzennej miast postkomunistycznych (na przykładzie Pragi, Bratyslawy, Ołomuńca oraz Preszowa),” Miasto postsojalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, 2, ст. 9–21.

Mochocka, S. (2019) “Rehabilitacja osiedli mieszkaniowych,” Środowisko Mieszkaniowe, (29), pp. 4–13. doi: 10.4467/25438700sm.19.035.11666.

Muliuolytė, J. (2013) “Rediscovering large scale housing estates in post socialist cities,” Journal of architecture and urbanism, 37(1), ст. 51–58. doi: 10.3846/20297955.2013.781180.

Murzabayeva, K., Lapshina, E. and Tuyakayeva, A. (2022) “Modernization of the living environment space using the example of an urban array of residential buildings from the Soviet period in Almaty,” Buildings, 12(7), ст. 1042. doi: 10.3390/buildings12071042.

Nowakowski, P. (2020) “Functional and aesthetic aspects of modernization of large panel residential buildings,” in Advances in Intelligent Systems and Computing. Cham: Springer International Publishing, ст. 335–346. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20151-7_32

Szafrańska, E. (2014) “Transformations of large housing estates in post-socialist city: The case of Łódź, Poland,” Geographia Polonica, 87(1), pp. 77–93. https://doi.org/: 10.7163/gpol.2014.5.

Tosics, I. et al. (2005) “Restructuring large housing estates in European cities: an introduction,” in Restructuring large housing estates in EuropeRestructuring and resistance inside the welfare industry. Policy Press, pp. xii–17. https://doi.org/10.7163/GPol.2014.5

Сухонос М., Молодченко Т., Прасол В. (2014) “Аналіз технічоного стану житлового фонду України та пропозиції щодо його оцінки,” Економічний вісник Донбасу, 1, ст. 51–55.

Гнесь, І.П., 2010. Доступне житло: задачі оптимізації типологічної структури квартирного фонду / Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Вип. 25. - С. 254-264.

Кичко, І. І., 2021. Житлове будівництво в Україні у контексті урбаністичних та демографічних змін. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika - Demography and Social Economy, 3 (45), 155-168. doi: 10.15407/dse2021.03.155 I

Мисак Н.Р., 2018.  Формування ідентичності районів масової житлової забудови 60-80 р. ХХ ст.. Дис. на здобуття н.ст.к.арх. НУ «Львівська політехніка». Рукопис.  https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/dissertation/1576/dysertaciyana...

Рубченко С., 2021. Пояснююча записка до магістерської кваліфікаційної роботи. НУ «Львівська політехніка».

Державні будівельні норми України. ДБН Б.2.2–12 :2019. Планування і забудова територій.

Державні будівельні норми України. ДБН Б.2.2-5:2011. Благоустрій територій.

Державні стандарти України. ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010. Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik... (дата звернення: 19.02.2022)