АРХІТЕКТУРНЕ ТЛО ІКОНИ ПОКРОВУ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ З РІЧИЦІ НА ВОЛИНІ

SA.
2018;
: 13-23
Автори:
1
Lviv Polytechnic National University

В публікації проаналізовано реалістичне зображення елементів інтер’єру храму в іконі Покрову Пресвятої Богородиці зламу ХV–ХVI ст. з колекції Рівненського краєзнавчого музею, що походить зі Святотроїцької Церкви в с. Річиці Зарічненського району Рівненської області. Порівняльна характеристика архітектурних елементів доводить, що архітектурним прототипом цього зображення слугував Собор святої Софії в Константинополі

1. Александрович В. Покров Богородиці. Українська середньовічна іконографія. – Львів, 2010. – 468 с.;

2. Пуцко В. Г. Найдавніші ікони Покрови // Родовід. Наукові записки до історії культури України. – Київ, 1994. – Чис. 8.– C. 30–37.

3. Пуцко В. Украинские и белорусские иконы Покрова XVII–XVIII вв.: истоки иконографической схемы // Белорусский сборник. Статьи и материалы поистории и культуре Белоруссии. – Вып. 2. – Санкт-Петербург, 2002. – С. 34–55.

4. Овсійчук В. Українське малярство X–XVIII століть. Проблеми кольору. – Львів, 2006. – 344 с.;

5. Гелитович М. Покрова Пресвятої Богородиці. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/holyday_iconografy/p... (дата звернення 09.05.2018). – Назва з екрана.

6. Александрович В. Ікона Покрову Богородиці з Святотроїцької церкви у Речиці // Волинська ікона: питання питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези та матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 29 листопада – 1 грудня 1995 року. – Луцьк, 1995. – С. 9–11.

7. Патріарх Димитрій (Ярема). Іконопис Західної України XІІ–XV століт. – Львів, 2005. – 508 с.

8. Гелитович М. Ансамбль ікон церкви Покрову Богородиці в Поляні поблизу Добромиля та пам’ятки його кола // Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna. Cz. 1: Dzieła; twórcy; ośrodki; techniki: mater. z międzynar. konfer. nauk., (Łańcut – Kotań, 10–11 maja 2003 r.). – Łańcut, 2003. – С. 83–105;

9. Прокопий Кесарийский. Война с готами. О постройках / Пер. С. П. Кондратьев. – Москва, 1996. – 167 с.

10. Клавихо, Руи Гонсалес де. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403–1406) / Пер. со староисп., предисл. и коммент. И. С. Мироковой. – Москва, 1990. – 211 с

11. Пуцко В. Ікони давньої Волині // Церковний календар 2002. Видання Перемисько-Новосанчівської єпархії [Сянок, 2001] (Це видання залишилося мені недоступним. Цитату наведено за монографією В. Александровича)