Перетворення інформації на основі шумоподібних кодів

2010;
: cc. 336 - 341
Authors: 

О. Різник, Б. Балич , Ю. Нога, Д. Скрибайло-Леськів

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Розглянуто перетворення інформації на основі шумоподібних кодів для кодування інформації. Розроблено методику побудови кодових комбінацій чисел на основі теорії числових в’язанок, що дає можливість представлення кодових комбінацій чисел у вигляді шумоподібного коду.

In the article transformations of information are examined on the basis of noise codes for realization of code of information. The worked out methods of construction of code combinations of numbers are on the basis of theory of numerical bundles, which enables presentation of code combinations of numbers as a noise code.

  1. Різник В.В. Синтез оптимальних комбінаторних систем. – Львів, 1989.
  2. Різник В.В., Різник О.Я., Кісь Я.П., Дурняк Б.В., Парубчак В.О. Використання монолітних кодів в інформа- ційних технологіях. МНТК ISDMIT’2006. – Євпаторія. – Т. 2. – С. 39–42.
  3. Різник О.Я., Балич Б.І. Використання числових лінійок-в’язанок для кодування інформації // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 2006. – С. 62–64.