Моделювання процесів опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції

2011;
: cc. 84 - 93
Authors: 

В. Висоцька, Л. Чирун, Л. Чирун

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Запропоновано модель життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації формування, управління та реалізації контенту. Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом та запропоновано методи вирішення цих проблем.

The article proposed to model the content lifecycle in electronic commerce systems. The model describes the processes of information processing resources in the electronic content commerce systems and automation technology simplifies the formation, management and implementation of content. The paper analyzes the main problems of e-commerce and content management services function. The methods of solving these problems.

  1. Берко А.Ю. Системи електронної контент-комерції / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, В.В. Пасічник. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – 612 с.
  2. Советов Б.Я. Моделирование систем (2-е изд.) / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – М.: Высшая школа, 1998.
  3. Ландэ Д.В. Основы моделирования и оценки електронных информационных потоков: монография / Д.В. Ландэ, В.М. Фурашев, С.М. Брайчевский, О.М. Григорьев – К.: ТОВ «Інжиніринг», 2006. – 348 с.