контент

КОНТЕНТ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОЧИХ ОНЛАЙН-МЕДІА В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ «INSTAGRAM» («УКРАЇНКИ», «DIVOCZE. MEDIA», «WONDER УКРАЇНА», «4 МАМА», «BEAUTY HUB» ТА «LEMONADE»)

Мас-медіа давно використовують соціальні платформи для поширення та популяризації свого контенту, а також це можливість залучити нових читачів та рекламодавців. Жіночі онлайнмедіа також активно використовують різні соціальні платформи, аби інформувати своїх читачок про останні новини про моду, красу, навчати доглядати за своїм тілом та ділитися важливими темами. Однією з найкращих платформ для поширення контенту для жінок є Instagram. Ця соціальна мережа є однією з наймасовіших платформ у світі. Популярність завоювала не лише серед людей молодого покоління, а й старшого.

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: ШЛЯХ ВІД ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЧЕРЕЗ АВАНГАРДНІСТЬ ДО ФУТУРИЗМУ

Коли йдеться про красу соціальнокомунікаційного контенту, відразу ж уявляєш собі прекрасний репортаж з чудовими описами, соковитими образами, креативними авторськими знахідками. Утім, сучасні соціальні комунікації настільки стрімчасто намагаються передати своїй аудиторії контент, що на перший план висувають потребу реального (чи то навколо реальності) вмісту, огорнутого в оболонку вимог до жанру (чи то до сукупності таких вимог), а не яскраві образи та відчуття.

УКРАЇНА В ДЗЕРКАЛІ ІНОЗЕМНИХ ОНЛАЙН-ЗМІ ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ВІЙНИ В ІЗРАЇЛІ

Cтаття містить комплексний аналіз відображення подій в Україні в іноземних онлайн-медіа, таких як BBC, CNN, The New York Times, The Guardian, після початку війни в Ізраїлі, підкреслюючи взаємозв’язок міжнародних конфліктів та їх висвітлення в ЗМІ. У статті досліджено негайне зміщення фокусу ЗМІ, досліджуючи, як основні онлайн-видання перевели свою увагу з поточної ситуації в Україні на початок конфлікту в Ізраїлі. Ддя цього дослідження використовували якісний аналіз контенту, щоб оцінити ступінь охоплення та тематичну пріоритетність кожного конфлікту.

Уніфікований метод оперативного управління контентом у системах електронної контент-комерції

Запропоновано модель життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації управління контентом. Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом.

Інтелектуальна система розподілу дайджестів між працівниками електронних засобів масової інформації

Розглянуто питання розроблення уніфікованих методів опрацювання інформаційних ресурсів систем електронної контент-комерції. Розроблено формальну модель та узагальнену типову архітектуру систем електронної контент-комерції, а також методи проектування та реалізації системи електронної контент-комерції на прикладі Інтернет- журналу, який відображає результати теоретичних досліджень.

Моделювання процесів розподілення контенту в інтернет-журналах 110 Басюк Т. Принципи побудови системи аналізу та просування інтернет-ресурсів

Запропоновано модель життєвого циклу комерційного Web-контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації формування, управління та реалізації контенту. Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом. Запропоновано методи вирішення цих проблем.

Моделювання процесів опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції

Запропоновано модель життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації формування, управління та реалізації контенту. Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом та запропоновано методи вирішення цих проблем.

Схеми моделювання систем електронної контент-комерції

Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів керування контентом. Запропоновано методи вирішення цих проблем.

In the given article main problems of electronically commercial and content management interoperability services are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed.

Архітектура та особливості інформаційних ресурсів відкритих систем

Розглянуто питання класифікації та аналізу складу, змісту і способів побудови інформаційних ресурсів відкритих систем. Запропоновано загальну типову структуру та базові архітектурні принципи організації даних у відкритих інформаційних системах.

This article examine issue of classification and analysis of content, matter and methods of open systems information resources construction. Generalized typical structure and basic architectural principles of data organization in open information systems were proposed.

Математичні моделі інформаційних потоків у системах електронної контент-комерції

Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів керування контентом. Запропоновано методи вирішення цих проблем.

In the given article main problems of electronically commercial and content management interoperability services are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed.