Задачі керування потоками в системах транспортування газу

2012;
: cc. 375 - 381
Authors: 

Н. Притула

Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, ТзОВ «Математичний центр»

Розглядається газотранспортна система із складною технологічною схемою та газодинамічні процеси, які в ній відбуваються. Сформульовані основні задачі на знаходження параметрів керування технологічними процесами транспортування газу та розроблено алгоритми їх побудови.

The gas transport system with the technological scheme of big degree of complexity and gas-dynamic processes which occur in it are considered. The main objectives of parameters finding of technological processes control of gas transportation are formulated and algorithms of their construction are developed.

  1. Панкратов В.С. Автоматизированная система диспетчерського управления ГТС/ Панкратов В.С., Вербило А.С. – М.: Изд-во ООО «ИРЦ Газпром», 2002. –98 с.
  2. Сарданашвили С. А. Расчетные методы и алгоритмы / Сарданашвили С. А. – М.: Изд-во «Нефть и газ», 2005. – 577 с.
  3. Селезнев В. Е. Методы и технологии численного моделирования газопроводных систем / Селезнев В. Е., Алешин В. В., Клишин Г. С. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 448 с.
  4. Бобровский С. А. Трубопроводный транспорт газ / Бобровский С. А. Щербаков С. Г., Яковлев Е. И. – М.: Наука, 1976. –475 с.
  5. Ю.Сінчук. Моделювання роботи кранів на магістральних газопроводах / Ю. Сінчук, Н. Притула, М. Притула // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, – 2010. – №663. – С. 216–222.
  6. Сінчук Ю., Притула Н., Притула М. Моделювання нестаціонарних режимів газових мереж // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, – 2010. – № 663. – С. 128–132.