мікрофлюїдика

Пасивний Т-мікроміксер з бар’єрами для ламінарного потоку

Змішування в пасивних мікроміксерах залежить від їх геометрії. Отже, багато пасивних мікроміксерів ефективні тільки при великих числах Рейнольдса і вимагають складної структури каналів. Наведено можливості вдосконалення структури Т- мікроміксера для змішування двох рідин з введенням бар’єрів у мікроканалі. У дослідженні ми змінюємо 3 параметри: висоту бар’єра, зсув бар’єра від центру каналу та форму бар’єра. Модель демонструє високу ефективність змішування навіть при малих числах Рейнольдса Re = 0,1.

Методи і засоби проектування мікропотокових МЕМС типу LAB-ЧІП

Запропонована модель динаміки потоку для рідинних МЕМС. Розглянуто методи і засоби автоматизованого проектування рідинних мікропотоків. Проаналізовано можливості САПР для моделювання та оптимізації потоку рідини в мікроканалах.

Modeling of biological cells deformation in microfluidic systems

Запропоновано методи моделювання деформації біологічних клітин у мікро- флюїдних пристроях. Описані передумови і цілі розроблення механічної моделі живої біологічної клітини для поліпшення моделювання та автоматизованого проектування пристроїв для мікрофлюідних пристроїв біоаналізу та діагностики.