Рекурентні бінарні перетворення з елементами RSA і додаткове зашумлення під час шифрування/дешифрування зображень.

2017;
: ст. 146-150
Прийнято: Березень 28, 2017
1
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра інформаційних технологій видавничої справи
2
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
3
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра інформаційних технологій видавничої справи

Запропоновано алгоритм рекурентного шифрування-дешифрування зображень з чітко видимими контурами, бінарними лінійними формами та з використанням елементів алгоритму RSA як найбільш стійкого до несанкціонованого доступу до сигналів.

1. Rashkevych Y., Kovalchuk A., Peleshko D., Kupchak M. Stream Modification of RSA Algorithm For Image Coding with precize contour extraction. Proceedings of the X-th International Conference CADSM 2009. 24–28 February 2009, Lviv-Polyana, Ukraine, Pp. 469–473.

2. Брюс Шнайер. Прикладная криптография. – М.: Триумф, 2003. – 815 с.

3. Яне Б. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2007. – 583 с.

4. Ю. М. Рашкевич, Д. Д. Пелешко, А. М. Ковальчук, М. З. Пелешко. Модифікація алгоритму RSA для деяких класів зображень // Технічні вісті. – 2008/1(27). – 2(28). – С. 59–62.

5. Ковальчук А. М., Попадинець К. С. Бінарні перетворення з елементами алгоритму RSA у захисті зображень за додаткового зашумлення // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2016. – № 843. – С. 79–84.