Застосування алгоритму RSA у шифруванні і дешифруванні елементів локально-скінченного топологічного покриття зображення як компакту

2010;
: cc. 87 - 90
Authors: 

А. Ковальчук, Є. Кузнєцов, Ю. Артимич

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Запропоновано застосування алгоритму RSA шифрування і дешифрування елементів локально скінченного топологічного покриття зображення, яке має чітко виділені внутрішні контури.

An application of RSA algorithm encryption and decryption of locally finite topological elements cover image that is clearly marked internal contours.

  1. Шнайер Б. Прикладная криптография. – М.: Триумф, 2003. – 815 с.
  2. Яне Б. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2007. – 583 с.
  3. Рашкевич Ю.М., Пелешко Д.Д., Ковальчук А.М., Пелешко М.З. Модифікація алгоритму RSA для деяких класів зображень // Технічні вісті. – 2008/1(27), 2(28). – С. 59 – 62.
  4. Rashkevych Y., Kovalchuk A., Peleshko D., Kupchak M. Stream Modification of RSA Algorithm For Image Coding with precize contour extraction // Proceedings of the X-th International Conference CADSM 2009. 24-28 February 2009, Lviv–Polyana, Ukraine, Pp. 469–473.