Визначення професійного вектора в освітніх системах підготовки майбутніх іт фахівців

2021;
: сс. 142 - 150
1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У наш час якість професійної освіти прямо залежить від таких характеристик, як готовність до самостійної роботи, індивідуалізація програм, самовдосконалення та саморозвиток, здатність здобувати знання та продуктивно використовувати їх у професійній діяльності. Тому важливу роль відіграє індивідуалізації освіти.

У статті описано та проаналізовано метод визначення професійної орієнтації, відомий як тест Джона Холланда, наведено модель його роботи та обґрунтовано отримання результатів. Також розглянуто попередньо реалізовану рекомендаційну систему, що дає змогу формувати індивідуальну освітню траєкторію для студентів ІТ спеціальностей. Така система використовує підмодуль визначення професійної орієнтації, реалізований на основі тесту Холланда. Відповідно, використання методу Холланда у роботі рекомендаційної системи для формування індивідуальної освітньої траєкторії дасть можливість отримати точніший та бажаний результат. Тест Холланда також використано для опитування учнів випускного класу на предмет вибору ІТ професії, він показав неочікувані результати.

  1. Aleksandrova, Ye. A. (2008). Pedagogical support of senior pupils in the process of development and realization of individual educational trajectories. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya Akmeologiya obrazovaniya. Psikhologiya razvitiya, 1-2, 74-78.
  2. Kan’kovs’kyi, I. Ye. (2013). Individual educational trajectories as a necessity of a modern process of professional training of a specialist. Profesiina osvita: problemy i perspektyvy, 4, 62-65.
  3. Kliminskaya, S. L. (2014). Individual educational trajectory as a way to improve the effectiveness of teaching foreign languages. Naukovedenie, 4(23), Retrieved from: https://naukovedenie.ru/PDF/ 34PVN414.pdf.
  4. Students’ trajectories through higher education: a review of quantitative research (2019) URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-019-00458-5
  5. Meggiolaro, S., Giraldo, A., & Clerici, R. (2017). A multilevel competing risks model for analysis of university students’ careers in Italy. Studies in Higher Education, 42(7), 1259-1274. phttps://doi.org/10.1080/03075079.2015.1087995
  6. Professional orientation, URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96...
  7. Holland, John L. Making vocational choices: A theory of careers. Prentice Hall, 1973.