Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі» є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія:«Інформаційні системи та мережі» який започатковано у 1997 р.

З врахуванням нумерації збірника наукових праць першому випуску нової серії було присвоєно черговий номер 315. У вступній статті до цього номеру (1997, № 315) нової серії збірника наукових праць відповідальний редактор доктор техн. наук, професор В. В. Пасічник задекларував місію видання: високофахово висвітлювати «прикладні аспекти інформатики, зокрема питання побудови iнформацiйних систем та мереж, якi ґрунтуються на новітніх iнформацiйних технологіях та передових методиках їx побудови». У ювілейному випуску місію видання було актуалізовано (2015, № 832).

У журналі публікуються статті англійською та українською мовами.

У збiрник матерiали відбиралися за такими тематичними роздiлами:

 • теоретичнi основи iнформатики та кiбернетики;
 • iнформацiйне моделювання, iнженерiя знань;
 • системи баз даних та знань;
 • iнтелектуальнi системи прийняття рiшень;
 • розподiленi iнформацiйнi системи та мережi;
 • прикладнi iнформацiйнi системи;
 • управління проектами і програмами;
 • математичне моделювання та обчислювальні методи;
 • математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем; 
 • інформаційні технології проектування та створення програмних продуктів;
 • структурна, прикладна, комп’ютерна та математична лінгвістика.

Вісник індексується в Google Scholar та Index Copernicus.

Дата подачі статей

Статті приймаються двічі на рік до 20 березня та 20 вересня поточного року.