Серія «Теорія і практика будівництва»

У серії Вісника опубліковано результати закінчених науково-дослідних робіт в галузі будівництва професорсько-викладацького складу Національного університету «Львівська політехніка», українських та зарубіжних науковців.

Вісник використовує  політику Відкритого доступу до публікацій.

Тематика Вісника:

  • Будівельні конструкції, будівлі та споруди;
  • Будівельні матеріали та дорожнє будівництво;
  • Технологія будівельного виробництва;
  • Будівельна механіка;
  • Інженерія довкілля;
  • Теплогазопостачання та вентиляція;
  • Водопостачання та водовідведення.

Вісник видається раз на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.)

Мова видання: Українська, Англійська

Всі статті отримані редколегією обовязково рецензуються. Додатково редколегія використовує систему перевірки текстів на ідентичність, розроблену  StrikePlagiarism.com щоб опубліковані статті були оригінальними.

Індексація в НМБД: Google Scholar, Index Copernicus