Організаційний комітет

Голова:

Кузь Ольга Назарівна  – к.т.н., доцент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»

Заступник голови:

Стасевич Сергій Павлович – к.т.н., доцент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»

Секретар:

Руда Марія Віталіївна – к.т.н., доцент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».

Члени оргкомітету:

Князь Святослав Володимирович – д.е.н., завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка»;

Мальований Мирослав Степанович – д.т.н., завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка»;

Нагурський Олег Антонович – д.т.н., завідувач кафедри цивільної безпеки Національного університету «Львівська політехніка»;

Теребух Андрій Андрійович – д.е.н., завідувач кафедри туризму Національного університету «Львівська політехніка»;

Петрушка Ігор Михайлович - д.т.н., завідувач кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»;

Васійчук Віктор Олексійович – к.т.н., доцент кафедри цивільної безпеки Національного університету «Львівська політехніка»;

Шибанова Алла Миколаївна – к.т.н., доцент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної Національного університету «Львівська політехніка»;

Барвінська Христина Анатоліївна – к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка»;

Кохалевич Катерина Романівна – провідний фахівець Інституту сталого розвитку ім. В.Чорновола Національного університету «Львівська політехніка»;

Голодовська Олена Ярославівна - провідний інженер Інституту сталого розвитку ім. В.Чорновола Національного університету «Львівська політехніка»;

Пилипишин Наталія Романівна – фахівець I категорії Інституту сталого розвитку ім. В.Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».