Вимоги до оформлення

Матеріали доповідей обсягом 2-4 повні сторінки, повинні бути подані в Оргкомітет до 28.01.2024  на електронну адресу symposium.sdev@gmail.com

Учасник обов'язково повинен отримати підтвердження оргкомітету у отриманні інформації.

До розміщення в збірнику матеріалів приймаються доповіді українською або англійською мовами.

Основні вимоги:

  • Текст слід готувати в редакторі Microsoft Word. Шрифт: Times New Roman Cyr, 12 pt. Інтервал 1,15.
  • Поля: відступи зі всіх сторін 25 мм, абзацний відступ 15 мм. Сторінка — формат А4.
  • Формули: 11pt (Σ-12, табл. — 9pt), subscript/superscript — 8pt (Σ-11, табл. — 7pt), sub-subscript/ superscript — 6pt (Σ-8, табл. — 5pt), symbol — 10 pt.
  • Рисунки: вставляти таким чином — скопіювати в буфер, далі вибрати «Правка», «Специальная вставка» і вибрати «Рисунок»; підпис рисунка: 9 pt: рис. 1а; рис. 2а, б. Вставляються у текст по центру.

Порядок розміщення матеріалу:

Автори: друкуються по центру ініціали і прізвища співавторів, в дужках – місто і країна; bold (напівжирний 12pt). Пропустити 1 рядок.

Назва доповіді: у наступному рядку по центру великими літерами, bold (напівжирний 12 pt).

Інформація про організацію, де виконана робота у наступному рядку по центру назва закладу чи установи, поштова та електронна адреса (курсивом, 11 pt). Пропустити 1 рядок.

Текст доповіді: з наступного рядка з абзацу 12pt.

Список посилань: посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках, оформлювати список відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 чи одного з міжнародних стилів цитування.

Зразок розміщення:

П. Петренко, І. Іваненко (Львів, УКРАЇНА)

НАЗВА ДОПОВІДІ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ

Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», 79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: iіііііііі@gmail.com

 

Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді.