ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКА ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДВОХ КРАЇН

1
Львівський національний університет імені Івана Франка
2
Львівський національний університет імені Івана Франка

Метою органічного сільськогосподарського виробництва є забезпечення людства високоякісною їжею без генетично модифікованих організмів та підтримка концепції сталого розвитку суспільства. У статті зазначаються численні переваги органічного сільського господарства, що змушують задуматися про перспективи розвитку світового сільського господарства як одного з ключових факторів, що впливають на майбутнє наступних поколінь. У цій роботі також висвітлено основні передумови необхідності державної підтримки органічного виробництва у світі на прикладі двох великих органічних виробників - Канади та України та проведено порівняльний аналіз сучасного стану розвитку органічного сільськогосподарського виробництва цих країн.

1. Сhoose Canada organic. Available at: https://choosecanadaorganic.ca/organic101/

2. Артиш В. І. (2010) Розвиток світового ринку органічної продукції. Економіка АПК. № 3. С. 113 – 116.

3. Про базові принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції : Закон України від 03.07.2019 № 2496-VII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19.

4. Federal-Provincial Agricultural Committee on Environmental Sustainability. Growing Together: Report to Ministry of Agriculture. Ottawa, (1990).

5. Зайчук Т.О. (2009) Виробництво екологічно чистих продуктів харчування як стратегічний напрямок розвитку України. Економіка і регіон. Серія: Економіка та управління національним господарством. No1 (20). ПолтНУ. С.101.

6. https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/5011-organic-world-2020.pdf

7. The official website of Canadian Government. Available at: https://www.canada.ca/en/agriculture-agri food/news/2018/01/supporting_the_growthofcanadasorganicsector.html.

8. Зайчук Т.О. (2008) Маркетинговий підхід до визначення стратегії розвитку сільського господарства України. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. «Теорія і практика сучасної економіки»: Зб. тез доповідей, Черкаси: ЧДТУ. С. 155-158.

9. Дослідження IFC "Інвестиційний клімат в Україні: яким його бачить бізнес" (2011) Available at: http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/RegProjects_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/USPP_HomeRU/ProjectMaterialsRU/.

10. Белінська С. (2011) Концептуальні засади гарантій безпечності харчових продуктів. Проблеми безпечності товарів. Серія: Товари і ринки. No 1. С.176

11. Гончаренко С. Чи безпечний сир в мишоловці? Національний прес-клуб “Українська перспектива”. No6 (213) Available at: http://malakava.com/articles/12515.

12. Про тенденції розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні (2012) (Національний інститут стратегічних досліджень: аналітична записка). Available at: http://www.niss.gov. ua/articles/1292/

13. Сенишин О., Кундицький О. та Клепанчук О. (2019) Індексний аналіз для оцінки конкурентоспроможності харчових продуктів в Україні. Журнал конкурентоспроможності, 11 (2), с. 130–143.

14. Kohls, R. L., & Uhl, J. N. (1990) Marketing of agricultural products, 7th ed., Macmillan Publishing Company, New York, USA; Collier MacMillan publishers, London, UK.

15. McCall, A., & Timothy, J. (1997) Agriculture Policies and World Markets. New York, USA; Collier MacMillan publishers, London, UK.