МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ ТЕМ ІНФОРМАЦІЇ

2022;
: 10-19
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет "Львівська політехніка"

Дослідження спрямовано на удосконалення маркетингових комунікацій органів місцевого самоврядування із мешканцями сільських громад. Зокрема, досліджено пріоритетні сфери, найцікавіші для мешканців сільських територій. Проведене соціологічне дослідження дало змогу виявити відмінності в потребах інформації та її змісті залежно від рівня достатку мешканців громади та за гендерною ознакою. За результатами анкетування розроблено рекомендації органам місцевого самоврядування щодо удосконалення їх комунікаційної політики. 

1. Заблодська І. В., Рогозян Ю. С. Моніторинг стратегій розвитку об’єднаних територіальних громад України в контексті їхнього позиціонування. Економіка та право. 2020. № 1. С. 46–56. https://doi.org/ 10.15407/econlaw.2020.01.046

2. Hlynskyy N., Karyy O., Hirna O. (2019). Strategic planning of a city development on the results of the previous strategic plan of its development. Economics, Entrepreneuship, Management, Vol. 6, No. 1 (2019), pp. 36–47.

3. Sierhiei Sahanenko, Mykola Popov, Olesia Holynska, Natalia Kolisnichenko, Stepan Davtian, Dmytro Motyhin (2021). Digital Tools of Territorial Communities in Improving the Quality of Services to the Population. Vol. 39-7. DOI: 10.25115/eea.v39i7.5007

4. Tetiana Guzenko (2016) The essentials of formation of communicative strategy of Kyiv: theoretical and practical aspects. DOI:10.28925/2524-2644.2016.2.2

5. Максименко А О., Куропась І. С. (2019). Комунікаційний ресурс об’єднаних територіальних громад (на прикладі аналізу фейсбук-сторінок сільських ОТГ Карпатського регіону). Маркетинг і цифрові технології, [Marketing and Digital Technologies], vol. 3, No. 3, pp. 43–55. DOI: 10.15276/mdt.3.3.2019.5

6. Приліпко С. М., Васильєва Н. В., & Бойко О. П. (2022). Комунікативна стратегія територіальної громади як інструмент залучення громадян до місцевих процесів: компетентнісний і гендерний підходи. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 86–92. https://doi.org/ 10.32851/tnv-pub.2022.3.12

7. AnweshaDuttaaHarry W.Fischer (2021) The local governance of COVID-19: Disease prevention and social security in rural India. World Development, Vol. 138. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105234

8. Abdullah R. A. (2019). Factors affecting the role of local councils in local policy-making. Review of Economics and Political Science, Vol. 4, No. 4, pp. 285–303. https://doi.org/10.1108/REPS-12-2018-0035 

9. Lena Eisenstein (2019)The Importance of Strong Communication in Local Government. URL.: https://www.diligent.com/insights/board-communication-local-government/i...

10. Hyland-Wood, B., Gardner, J., Leask, J. et al. Toward effective government communication strategies in the era of COVID-19. Humanit Soc Sci Commun 8, 30 (2021). https://doi.org/10.1057/s41599-020-00701-w

11 Kamberi Ferdi (2020). Communication between the community and local government – Case the Municipality of Pristina. Traektoriâ Nauki = Path of Science, Vol. 6, No. 5, pp 4001–4012. DOI: 10.22178/pos.58-6.

12. Patrick Ene Okon (2017). The Role of Communication in the Effective Administration of Local Governments in Cross River State of Nigeria. Public Policy and Administration Research, Vol. 7, No. 7, pp. 81–88.

13. Saunavaara, J. (2017). The role of international development strategies in making regional development policies: Hokkaido as a case study. Urbani Izziv, 28(2), 122–135. DOI: 10.5379/urbani-izziv-en-2017-28-02-004

14. Eisenstein, L. (2019) ‘The importance of strong communication in local government’, Diligent Insights [online] https://insights.diligent.com/board-communication-local-government/ importance-strong-communicationlocal-government (accessed 8 March 2021).

15. Sara Hofmann Daniel Beverungen Michael Räckers Jörg Becker (2013). What makes local governments' online communications successful? Insights from a multi-method analysis of Facebook Government Information Quarterly 30(4):387–396 DOI:10.1016/j.giq.2013.05.013.

16. Закон України Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації. Документ 539/97-ВР, чинний, поточна редакція. Редакція від 16.07.2019, підстава – 2704-VIII [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/539/97-%D0%B2%D1%80#Text

17. Грузд М. В. Активізація громадської участі в управлінні розвитком об’єднаних територіальних громад. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Економіка”. Острог: Вид-во НаУОА, червень 2022. №. 25(53). С. 57–65.

18. Архипенко І. М. Стратегічне управління розвитком об’єднаних територіальних громад. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2019. № 2 (22). С. 1–10.

19. Участь громадськості в об’єднанні та розвитку територіальних громад: аналітична записка за результатами міжрегіонального дослідження. URL: https://www.irf.ua (дата звернення: 11.05.2022).

20. Серьогин С. М., Шаров Ю. П. Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2016.