МОДЕЛЮВАННЯ ПОДАТКОВО-БОРГОВОЇ СКЛАДОВОЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Автори: 
N. Mykhalchuk, N. Savka

Ternopil national economic university department of financial and economic security and intellectual property department of computer science

Запропоновано методику моделювання податково-боргової компоненти фінансової безпеки держави. Теоретично обґрунтовано доцільність поєднання в методиці нормативно-індикативної оцінки з нейромережевими технологіями. Проаналізовано вплив податкової заборгованості на фінансову безпеку за двома індикаторами: податковим навантаженням та рівнем тінізації економіки.

1. Цимбалюк І. О. Податкова безпека держави / І. О. Цимбалюк, Н. В. Вишневська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “ Теорія та практика управління економічним розвитком” (м. Київ, 22-24 листопада 2012 року). – В 3 т. – Т.2. – Донецьк: ООО Друк-Инфо, 2012. – 305 с. – С. 133-135. 2. Інформація Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджетуУкраїни за 2004-2013 рр.. – Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/ control/publish/article/main?art_id=368091&cat_id=368090  3. Інфографіка: тіньова економіка в Європі й Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forbes.ua/ua/nation/1381353infografika-tinova-ekonomika-v-evropi-... 4. Савка Н. Я. Проблеми ідентифікації штучних нейронних мереж з радіально-базисними функціями та можливі напрямки їх розв’язання /  Н. Я. Савка, В. М. Спільчук, І. Я. Співак // Індуктивне моделювання складних систем. – 2010. –  Вип. 2. – С. 181-193. 5. Бодянский Е. В., Руденко О. Г. Искусственные нейронные сети: архитектуры, обучение, применения // Харьков: ТЕЛЕТЕХ, 2004. – 372 с. 6. Руденко О. Г., Бодянський Є. В. Штучні нейронні мережі:Навчальний посібник. – Харків: ТОВ “Компанія СМІТ”, 2006. – 404 с. 7. Дивак М. П. Метод ідентифікації вагових коефіцієнтів синаптичних зв’язків штучних нейронних мереж із радіально-базисними функціями на основі аналізу інтервальних даних /  М. П. Дивак, Н. Я. Савка // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”. – 2012 – Вип. 15 (203). – С. 132–139.