ВИДИ СТРАТЕГІЙ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

Проаналізовано розроблення ділової стратегії реагування підприємства на зміни у зовнішньому середовищі. Виявлено, що під час розроблення стратегії одні підприємства суворо дотримуються своїх планів незалежно від впливу факторів зовнішнього середовища, інші ж вносять певні зміни тільки в тому разі, коли зовнішнє середовище фактично змушує їх це зробити, і лише деякі підприємства активно намагаються спонукати суспільство рухатись у напрямку, вигідному підприємству, або хоч би гармонізувати власні цілі з проблемами й очікуваннями суспільства. У закордонній практиці в цих випадках використовуються пасивна, реактивна, проактивна та інтерактивна стратегії реагування на зовнішнє середовище.

1. Дуфала Вацлав (1998) Инструментарий для формирования стратегии предприятия. Проблемы теории и практики управления. № 1. 31–36. 2. Загородний А., Кара Н. (1997) Реагирование предприятия на изменения внешней среды. Бизнес Информ. № 23. 45–47. 3. Lawrence Paul R., Lorsch Jay W. (1967) Organisation & Environment. Homewood: 35 p. 4. Silver David (1996) Strategic Partnering. New York : McGraw-Hill, Inc., 256 p. 5. Frederic William C., Post James E., Davis Keith (1992) Business & Society. 7th ed. New York : McGraw-Hill, Inc., 625 p.